SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:49Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21276
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczepracovněprávní vztahy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectenglabor-law relations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePotvrzení o smlouvě a potvrzení o zaměstnání soukromých zaměstnanců
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-6/#1
dcdescriptionpagination89-91
dcdescriptionpdfpagerange1-3