SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVeselý, Jan
dcdateaccessioned2021-01-08T13:35:17Z
dcdateavailable2021-01-08T13:35:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23196
dclanguagecze
dcsubjectczeodstupní smlouvy
dcsubjectczecenové předpisy
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeNěkolik poznámek k článku Dr. O. Hanny: Cenové předpisy a odstupní smlouvy
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/24-1942-4/#2
dcdescriptionpagination22-23
dcdescriptionpdfpagerange1-2