SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJanďourek, Stanislav
dcdateaccessioned2021-01-08T13:37:53Z
dcdateavailable2021-01-08T13:37:53Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23221
dclanguagecze
dcsubjectczespolečenský kapitál
dcsubjectczeakciová společnost
dcsubjectczekapitálové společnosti
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleŘízení při úpravě společenského kapitálu některých kapitálových společností
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CeskePravo/24-1942-6/#5
dcdescriptionpagination37
dcdescriptionpdfpagerange1