SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProcházka, Jindřich
dcdateaccessioned2021-01-08T13:38:58Z
dcdateavailable2021-01-08T13:38:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23231
dclanguagecze
dcsubjectczepozůstalost
dcsubjectczeodúmrť
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeDohoda o věcech pozůstalostních mezi Slovenským státem a Německou říší (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/24-1942-7/#1
dcdescriptionpagination39-41
dcdescriptionpdfpagerange1-3