SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHermann-Otavský, Karel
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:21Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23441
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenámořní právo
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeomezené ručení
dcsubjectczeabandon
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengnaval law
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectenglimited liability
dctitleczeAbandon v československém právu námořním
dctypeArticle
munipositionnumber12
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/22-1922-2/#12
dcdescriptionpagination334-349
dcdescriptionpdfpagerange1-16