SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:26Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23453
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeEvropa střední
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSystematika zákoníků Střední Evropy
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/22-1922-2/#6
dcdescriptionpagination229-242
dcdescriptionpdfpagerange1-14