SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoráček, O.
dcdateaccessioned2021-02-03T16:13:39Z
dcdateavailable2021-02-03T16:13:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24097
dclanguagecze
dcsubjectczestudentské spolky
dcsubjectczeprávnické fakulty
dcsubjectczeakademické spolky
dcsubjectengstudent’s associations
dcsubjectengfaculties of law
dcsubjectengacademic societies
dcsubjectczeBrno (Československo)
dctitleczeČeský akademický spolek "Právník" v Brně
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/1-1919-6/#6
dcdescriptionpagination100-101
dcdescriptionpdfpagerange1-2