Abstract(s)

Evolution historique de l'Etat Tchéco-Slovaque ; Karolinum před přestavbou v roce 1718 ; Přechod ze školy střední na školu vysokou ; Nauka a politické zásady pokrokového socialismu ; Dokumenty našeho osvobození ; Seminář prof. Stiebra z dějin práva německého, resp. z dějin veřejného práva ve střední Evropě ; Seminář prof. Miřičky

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2021-02-09T07:08:39Z
dcdateavailable2021-02-09T07:08:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24186
dcdescriptionabstractczeEvolution historique de l'Etat Tchéco-Slovaque ; Karolinum před přestavbou v roce 1718 ; Přechod ze školy střední na školu vysokou ; Nauka a politické zásady pokrokového socialismu ; Dokumenty našeho osvobození ; Seminář prof. Stiebra z dějin práva německého, resp. z dějin veřejného práva ve střední Evropě ; Seminář prof. Miřičky
dclanguagecze
dclanguagefre
dcsubjectczeodborná literatura
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectengprofessional literatur
dcsubjectengstudy and teaching
dctitleczeLiteratura a zprávy
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/1-1919-2/#7
dcdescriptionpagination29-31
dcdescriptionpdfpagerange1-3