Abstract(s)

Kniha obsahuje soupis asyrských a babylonských listin právního a obchodního charakteru v originále, přičemž je připojen překlad do němčiny a vysvětlivky.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPeiser, Felix Ernest
dcdateaccessioned2016-08-11T12:01:41Z
dcdateavailable2016-08-11T12:01:41Z
dcdateissued1896
dcidentifier000312825
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/242
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje soupis asyrských a babylonských listin právního a obchodního charakteru v originále, přičemž je připojen překlad do němčiny a vysvětlivky.
dcformatextentxx, 323 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Reuther & Reichard
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeBabylónie
dcsubjectczeperská říše
dctitlegerTexte Juristischen und Geschäftlichen Inhalts
dctitlealternativeczeTexty právního a obchodního obsahu
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccessxx, 323 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN