SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-02-19T09:41:16Z
dcdateavailable2021-02-19T09:41:16Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24561
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectczesemináře
dcsubjectczeuniverzity
dcsubjectczePolsko
dcsubjectczeLvov (Ukrajina)
dcsubjectczeKrakov (Polsko)
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengstudy and teaching
dcsubjectengseminars
dcsubjectenguniversities
dcsubjectengPoland
dcsubjectengLviv (Ukraine)
dcsubjectengKraków (Poland)
dctitleczeSemináře dějin polského práva na universitě krakovské a lvovské a naše semináře
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/3-1921-6/#5
dcdescriptionpagination103-106
dcdescriptionpdfpagerange1-4