SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovák, Karel
dcdateaccessioned2021-02-19T12:22:48Z
dcdateavailable2021-02-19T12:22:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24624
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dctitleczeVálečné a poválečné přirážky k daním přímým (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/4-1922-2/#2
dcdescriptionpagination36-40
dcdescriptionpdfpagerange1-5