Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2027-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dcdateaccessioned2021-02-24T14:34:35Z
dcdateavailable2021-02-24T14:34:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24978
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeK dávkové části pojištění invalidního a starobního podle zákona z 9. října 1924 č. 221
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/7-1925-3/#3
dcdateembargoend2027-01-01
dcdescriptionpagination76-83
dcdescriptionpdfpagerange1-8