SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrdina, Josef
dcdateaccessioned2021-03-04T15:44:33Z
dcdateavailable2021-03-04T15:44:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25333
dclanguagecze
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeEvropa střední
dcsubjectcze19. století
dcsubjectengwater law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengEurope, Central
dctitleczeStředoevropské zákonodárství vodní v běhu posledního století
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/3-1920-2/#2
dcdescriptionpagination66-100
dcdescriptionpdfpagerange1-34