SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-04T15:44:34Z
dcdateavailable2021-03-04T15:44:34Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25339
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Jest řízení bagatelní ve věcech nájemních přípustné? ; Trapné zjevy ; Válečná demence ;
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/3-1920-2/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination112-117
dcdescriptionpdfpagerange1-6