SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorReinold, Karel
dcdateaccessioned2021-03-08T09:15:14Z
dcdateavailable2021-03-08T09:15:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25505
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcrimes
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZatímný návrh obecné části trestního zákona (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/5-1922-4/#1
dcdescriptionpagination242-252
dcdescriptionpdfpagerange1-12