SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-03-11T09:12:26Z
dcdateavailable2021-03-11T09:12:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25818
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczereformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengreforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeReforma řízení správního v českoslov. republice (Přednáška ze zájezdu Právnické Jednoty slovenské do Brna dne 11. prosince 1926)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-3/#1
dcdescriptionpagination73-85
dcdescriptionpdfpagerange1-13