SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFux, Boleslav
dcdateaccessioned2021-03-11T11:06:02Z
dcdateavailable2021-03-11T11:06:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25853
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczedaňové delikty
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengtax delinquency
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDaňové delikty podle § 185-188 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. (Příspěvek k theorii deliktů správních)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-6/#1
dcdateembargoend2023-01-01
dcdescriptionpagination233-243
dcdescriptionpdfpagerange1-11