SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDrbohlav, Karel
dcdateaccessioned2021-03-11T13:35:37Z
dcdateavailable2021-03-11T13:35:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25918
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO některých hlavních zásadách přípravné osnovy trestního zákona (Dobrozdání sepsané pro ministerstvo spravedlnosti tabulárním soudcem u soudní tabule v Bratislavě)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/11-1928-1/#3
dcdescriptionpagination35-49
dcdescriptionpdfpagerange1-15