SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvačina
dcdateaccessioned2021-03-18T09:48:19Z
dcdateavailable2021-03-18T09:48:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26181
dclanguagecze
dcsubjectczerozvod
dcsubjectczedivorce
dctitleczeHovorna - Rozsudek pro zmeškání ve sporu o rozvod manželství od stolu a lože nemůže býti podkladem pro zavedení řízení za povolení rozluky podle § 17 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 Sb.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-1/#3
dcdescriptionpagination23-27
dcdescriptionpdfpagerange1-5