SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSlabihoudek, Alois
dcdateaccessioned2021-03-24T16:12:20Z
dcdateavailable2021-03-24T16:12:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26573
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczemzdy
dcsubjectczestavebnictví
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengwages
dcsubjectengconstruction industry
dcsubjectengbusiness enterprises
dctitleczeMzdy ve stavebních živnostech a jejich problém se zřetelem na nález rozhodčího soudu mzdového (Příspěvek k § 24 zák. č. 45/30 Sb. z. a n.)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/18-1935-5/#1
dcdescriptionpagination405-443
dcdescriptionpdfpagerange1-39