SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChytil
dcdateaccessioned2021-03-24T17:12:39Z
dcdateavailable2021-03-24T17:12:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26588
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - K výkladu některých ustanovení zákona z 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., k úlevě nejvyššímu soudu
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/18-1935-4/#7
dcdescriptionpagination348-349
dcdescriptionpdfpagerange1-2