SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-03-24T17:12:39Z
dcdateavailable2021-03-24T17:12:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26591
dclanguagecze
dcsubjectczeWeyr, František, 1879-1951
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeteorie poznání
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectengtheory of knowledge
dctitleczePrávní věda a věda o právu : Poznámky k Weyrově noetice
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/18-1935-4/#5
dcdescriptionpagination321-343
dcdescriptionpdfpagerange1-23