Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2067-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBulín, Hynek
dccontributorauthorZiegler, Ernest
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorGerlich, Karel
dccontributorauthorChytil
dcdateaccessioned2021-03-25T13:41:47Z
dcdateavailable2021-03-25T13:41:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26609
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeHovorna - K problému předmětu poznání ; Kriticizsmus a právna veda ; "Hlasy", které se uvádějí, ale necitují ; A ještě jeden hlas, tentokrát o reformě právnického studia ; Je platná prorogace některého ze soudů, žalobci na výběr daných v § 3 zákona o pracovních soudech? ; Doslov k novinářské polemice o výklad § 1 vlád. nař. ze dne 13. července 1934 č. 142 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/19-1936-1/#4
dcdateembargoend2067-01-01
dcdescriptionpagination27-41
dcdescriptionpdfpagerange1-18