SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVlk, Jaromír
dcdateaccessioned2021-03-29T08:59:57Z
dcdateavailable2021-03-29T08:59:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26695
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczepojištění odpovědnosti za škody
dcsubjectczedaňové odpisy
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengliability insurance
dcsubjectengtax deductions
dctitleczeOdečitatelnost pojištění věcných škod podle zákona o přímých daních
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/19-1936-6/#4
dcdescriptionpagination426-438
dcdescriptionpdfpagerange1-13