SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChytil
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-29T08:59:57Z
dcdateavailable2021-03-29T08:59:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26696
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Několik otázek ze zemědělského vyrovnání ; JUDr. František Bilovský ; JUDr. Rudolf Janeček ; Prohlášení
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/19-1936-6/#6
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination453-454
dcdescriptionpdfpagerange1-2