SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorNovák, Karel
dcdateaccessioned2021-03-30T07:46:59Z
dcdateavailable2021-03-30T07:46:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26804
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Zasedání Mezinárodního institutu pro veřejné právo v Paříži 1937 ; Unifikační sjezd československých právníků v Bratislavě
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/20-1937-6/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination455-457
dcdescriptionpdfpagerange1-3