Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2047-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKučera, Bohumil
dccontributorauthorPeterka
dccontributorauthorLuby, Štefan
dccontributorauthorKozák, Gustav
dccontributorauthorNovák, Karel
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-08T08:13:13Z
dcdateavailable2021-04-08T08:13:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27159
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Dva presidenti ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Prof. Dr. Antonín Hobza šedesátníkem ; In memoriam ; Kardinál Michele Lega ; Odovzánie "berretty" kardinálskej nuniom prostrednictvom prezidenta republiky ; Instalace J.M. Prof. Dra Dobroslava Krejčího, rektora Masarykovy university v Brně ; Otvorenie teologickej fakulty v Bratislave ; Naše právnické fakulty v letošním rozpočtu ; O reformě právnického studia ; Hlavní směrnice právnického studia v Anglii ; Ještě k návrh na reformu zákona o Nejvyšším správním soudu ; Československý cizinecký ruch ; O úrokové míře a důsledcích její úpravy ; Zákon o pensích pro pozůstalé ve svobodném státě Irském ; Organisace národní práce v Rumunsku ; Kollegium doktorů práv Masarykovy university v Brně ; Ze Sociálního ústavu ; Redakční rada pražská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/17-1935-4/#5
dcdateembargoend2047-01-01
dcdescriptionpagination153-166
dcdescriptionpdfpagerange1-14