Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorSommr, Josef
dcdateaccessioned2021-04-08T10:30:43Z
dcdateavailable2021-04-08T10:30:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27170
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Právní rada utvořena ; Armin Ehrenzweig mrtev ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Úpadek advokátního stavu ; Z parlamentní praxe ; Profesorský sbor právnické fakulty Masarykovy university v Brně o reformě doktorátu ; Německý hlas o reformě právnického studia ; Návrhy a osnovy pro příští zasedání Národního hospodářství RČS ; Návrh zákona o stavebních střádalnách ; Pokroky v mezinárodním pracovním právu ; Program letošní mezinárodní konference práce ; První americká konference práce ; Právnická jednota v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/17-1935-6/#7
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination253-260
dcdescriptionpdfpagerange1-8