SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorSuchánek, Jiří
dccontributorauthorMládek, Jan V.
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorSiblík, Josef
dcdateaccessioned2021-04-08T12:37:23Z
dcdateavailable2021-04-08T12:37:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27188
dclanguagecze
dctitleZprávy - Znak, vlajka a prapor ; Šedesát let prof. Drachovského ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; O reformě právnického studia ; Studenti k reformě právnického studia ; Osnova zákona o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém ; O sociální pojištění advokátů ; Návrhy a osnovy pro příští zasedání N.S. ; Měsíc čs. hospodářství ; O "dostatečné" advokátní koncipienty ; Úprava dluhů v Československu ; První národní sjezd pro vědeckou organisaci ; II. mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/17-1935-7/#7
dcdescriptionpagination297-309
dcdescriptionpdfpagerange1-13