SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAdámek, Karel Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:58Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:58Z
dcdateissued1911
dcidentifier675626
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/272
dcformatextent308 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczekřesťanství -- dějiny
dcsubjectczeČesko -- dějiny -- 18.-19. stol.
dctitleczeListiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v XVIII. a XIX. věku. Díl I., Z let 1750 až 1782
dctitlealternativeczeZ let 1750 až 1782
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess308 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN