SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorMládek, Jan V.
dccontributorauthorLuby, Štefan
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-08T12:52:56Z
dcdateavailable2021-04-08T12:52:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27210
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Republika latinsky ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; O reformě právnického studia ; Statistika posluchačóv práv na Komenského univerzitě ; Návrhy a osnovy pro příští zasedání národního shromáždění ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Jednota českých kandidátů advokacie v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/17-1935-5/#7
dcdescriptionpagination207-216
dcdescriptionpdfpagerange1-10