Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorUhde, Theodor
dcdateaccessioned2021-04-08T14:53:15Z
dcdateavailable2021-04-08T14:53:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27238
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Ještě k reformě Nejvyššího správního soudu ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Rakouský ústavní zákon o spolkové služební povinnosti ; O reformě právnického studia ; O reformě ; Československý cudzinecký ruch ; Towsendův plán ve Spojených státech severoamerických ; Československá společnost pro studium národnostních otázek ; První odborový sjezd čsl. právníků ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Udělení cen II. soutěže rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti ; Měsíc čs. hospodářství
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/Vsehrd/17-1935-8/#9
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination350-362
dcdescriptionpdfpagerange1-13