Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-09T12:19:01Z
dcdateavailable2021-04-09T12:19:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27325
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Patnáct let ústavy československé ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Výročí ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Slováci a Češi na Slovensku ; Dohoda francouzsko-italská ; Čs. občanský zákoník - nebude? ; Zisky kapitálových společností v Německu ; Opět novela k zákonům procesním ; Úprava obchodu minerálními vodami ; Snahy o zavedení sociálního pojištění ve Spojených státech severoamerických ; Novelisace sociálního pojištění v Polsku ; O zamýšleném vývoji sociálního pojištění v Rusku ; Nový zákon o sociálním pojištění v Řecku ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-5/#6
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination218-228
dcdescriptionpdfpagerange1-11