SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKnappek, Ľudovít
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorMatulay, V.
dcdateaccessioned2021-04-12T06:49:22Z
dcdateavailable2021-04-12T06:49:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27383
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Smlouva o vzájemné pomoci ; Stanislav Dnistrjanskij mrtev ; Modus vivendi před převedením ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Nový zákon o jízdě motorovými vozidly ; Několik novinek ústavněprávních z posledního roku ; Ze Sociálního ústavu československé republiky ; Vyhláška ; Soutěž ; Nitran ; Valná hromada Právnické jednoty v Praze ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-10/#4
dcdescriptionpagination409-417
dcdescriptionpdfpagerange1-9