SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKřepelka, Karel
dcdateaccessioned2021-04-12T08:31:42Z
dcdateavailable2021-04-12T08:31:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27409
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeodpovědnost za škodu
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengliability for damages
dcsubjectengreparations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeRučení za vinu a za výsledek v osnově československého občanského zákoníku
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-2/#1
dcdescriptionpagination33-44
dcdescriptionpdfpagerange1-12