Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2044-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorOlšar, Erich
dcdateaccessioned2021-04-12T08:31:42Z
dcdateavailable2021-04-12T08:31:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27411
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Desítileté jubileum právnické fakulty Masarykovy university v Brně ; Universita Komenského ; Z právnické biografie ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Collegium doctorum v Brně ; 50 let říšského soudu německého ; z ústavu pro právo trestní při práv. fakultě Masarykovy university v Brně ; Vysoká škola mezinárodních věd v Ženevě ; Kursy pro výcvik soudních aktuárských úředníků ; Kongres Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého ; Mezinárodní kongres universitně vzdělaných žen v Ženevě ; Seznam přednášek právnicko-ekonomické sekce Francouzského institutu ; Stálý výbor ; Poznámka k volbám ; C.S. Grünhut ; Zánik vídeňské Bodenkreditky
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-2/#4
dcdateembargoend2044-01-01
dcdescriptionpagination52-60
dcdescriptionpdfpagerange1-9