SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorka, Miloslav
dccontributorauthorKarásek
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorKřepelka, Karel
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dcdateaccessioned2021-04-12T09:42:11Z
dcdateavailable2021-04-12T09:42:11Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27446
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Nejvyšší soud soudí svého presidenta ; Ztráta ; Z celého světa právnického ; Právo na vysoké škole báňské v Příbrami ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Kardinál Gasparri odchází ; Z nedávných jubileí ; Kodifikační práce v r. 1930 ; Konference historiků československého práva ; Soudcovská otázka ; O osnově zákona o soudnictví nad mládeží ; Berní morálka ; Programy našich ministerstvech ; Ministr financí o školství ; I. řádná valná hromada Kolegia doktorů práv
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-5/#3
dcdescriptionpagination154-162
dcdescriptionpdfpagerange1-9