SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJosko, Matej
dccontributorauthorPlecitý, Alexander
dccontributorauthorVirsík, Julius
dccontributorauthorKomender, Vladimír
dccontributorauthorLuby, Štefan
dcdateaccessioned2021-04-15T08:56:56Z
dcdateavailable2021-04-15T08:56:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27648
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Rýchle tempo ; Prof. Dr. Cyril Horáček st. sedmdesátníkem ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Srovnávací slovanské právnické názvosloví ; Z právnických fakult ; Jubileum ústavního soudu ; Nový režim ve státní správě železniční ; Prednáška prof. Hans Kelsena v Bratislave ; III. mezinárodní kongres pro trestní právo ; Z ministerstva obchodu ; Nové zvýšení zásoby vykázaných devis evropských cedulových bank u Národní banky československé ; Zřízení vysoké bohoslovecké školy církve československé v Praze ; Nová úprava polské "palestry" ; Osnova zákona o vyhnání plodu a usmrcení dítěte při porodu z r. 1932 ; Prvý italský kongres právnický v Ríme ; Sjazd právnikov slovanských v Bratislave ; Oprava ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-2/#3
dcdescriptionpagination45-47
dcdescriptionpdfpagerange1-13