SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorPlecitý, Alexander
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKomender, Vladimír
dccontributorauthorJosko
dccontributorauthorKliment
dccontributorauthorKepert
dcdateaccessioned2021-04-15T10:07:36Z
dcdateavailable2021-04-15T10:07:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27659
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Za P. Bonfantem ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Před patnácti lety ; ThDr. August Naegle ; Přednášky W. Sombarta v Praze ; Právní povaha "zbraní" zdánlivě smrtících a skautských nožů ; Prof. Krčmář o návrhu nového občanského zákoníka ; Z právnických fakult ; Právnická Jednota v Košiciach-odbočka ; Dr. Jaroslav Vojtíšek zomrel ; Několik čísel z hospodářského života poslední doby ; Pohyb cen ; Poměry pracovní ; Cukerní výroba ; Výsledek sklizně v ČSR ; Zakladatelský ruch ; Konkursy a vyrovnání ; Doprava ; Přednáška ředitele Mezinárodního úřadu práce Harolda Butlera v Praze ; Osnova zákona o zdravotních radách ; Diskuse o polském vězeňství ; Vysokoškolská autonomie v Polsku ; I. sjazd právnikov štátov slovanských v Bratislave 1933 ; Šestý německý právnický sjezd v Československu ; Právnická jednota v Praze ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-3/#4
dcdescriptionpagination76-91
dcdescriptionpdfpagerange1-16