SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorJosko, Matej
dcdateaccessioned2021-04-15T11:36:31Z
dcdateavailable2021-04-15T11:36:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27702
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Krise a věda ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Z právnických fakult ; Lektorát kriminalistiky ; Silná ruka ; K navrhované reformě jednacího řádu sněmoven ; Rozhlas bez soudní ochrany? ; Osnova advokátního řádu ; Reforma verejnej správy v Maďarsku ; Zásady pro sestavení státního rozpočtu na r. 1934 ; Práce a spolupráce zaměstnavatele se zaměstnanci ; Šesté rokování německých právníků v Československu ; Mezinárodní kongres pro římské právo ; Prednášky extenzie university Komenského po slovenskom vidieku ; K I. sjazdu právnikov štátov slovanských v Bratislave 1933 ; Právnická Jednota na Slovensku v Bratislave ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-9/#3
dcdescriptionpagination339-349
dcdescriptionpdfpagerange1-11