Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-15T11:53:23Z
dcdateavailable2021-04-15T11:53:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27712
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Demokracie v nebezpečí? ; In memoriam ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Nárok církevních škól na príspevok z v vyrovnávacieho fondu ; Zemské desky moravské z let 1642-1850 a desky opavské a krnovské ; Z ministerstva obchodu ; Právní úprava t. zv. "obchodních domů s jednotnými cenami" ; Program světové hospodářské konference ; Kurs veřejné správy ; Slovenský priemylsel roku 1932 ; Sjazd mladých právnikov štátov slovanských ; O osnově občianského zákoníka ; Metody moderní policie ; Congresso internazionale di diritto romano ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-8/#3
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination302-312
dcdescriptionpdfpagerange1-11