Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorČekovský, M.
dccontributorauthorKnappek, Ľudovít
dccontributorauthorKohout
dcdateaccessioned2021-04-19T11:02:17Z
dcdateavailable2021-04-19T11:02:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27763
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Rozpočtová debata ; Dva jubilanti ; Osobní ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; VIII. sjazd polských právnikov ; Ještě k sjezdu ; O starej ústave českej a uhorskej ; O Kelloggově . paktu a vyřizování mezinárodních sporů ; Velká Praha v číslech ; Instalace rektora Karlovy university v Praze ; Memorandum českých pos,lanců z r. 1870 ; Slavnostní instalace rektora Komenského university v Bratislavě, prof. Dr. Alberta Miloty ; Nezaměstnanost v Čs. republice ; K minulému (4.) číslu ; Redakce
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/12-1930-5/#4
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination130-138
dcdescriptionpdfpagerange1-9