Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKarpat, Josef
dccontributorauthorKert
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorLepař
dcdateaccessioned2021-04-21T10:28:42Z
dcdateavailable2021-04-21T10:28:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27917
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Dr. Jan Herben zemřel ; In memoriam ; Za prof. J. Cahou ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z cizího zákonodárství ; Návrh kolektívnej smluvy pl'e advokátsky ch koncipientov ; Krise soudnictví ; Organisace soudcovských čekatelů ; Podporovat či brzc1it konjunkturu? ; Cizinecký ruch v Československu v roce 1936 ; Církev a vojna ; Peněžní ústředí čsl. spořitelen ; Studium práv v cizině ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Program XXIII. Mezinárodní konference práce ; Soutěž na práce pro rozhlas ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-5/#4
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination211-225
dcdescriptionpdfpagerange1-15