Abstract(s)

Kniha obsahuje následující kapitoly: římská říše; Germáni; jižní Árijci nebo Indové; křesťanství; zničení Jeruzaléma; Říše v boji proti křesťanství a Germánům; křesťanství vítězí nad pohanstvím; stěhování národů - Říše podléhá Germánům; Byzantinci; církev a Germáni; Irové a Skotové; církev a stát u Germánů.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeiss, Johann Baptist
dcdateaccessioned2016-08-11T12:02:38Z
dcdateavailable2016-08-11T12:02:38Z
dcdateissued1891
dcidentifier000319230
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje následující kapitoly: římská říše; Germáni; jižní Árijci nebo Indové; křesťanství; zničení Jeruzaléma; Říše v boji proti křesťanství a Germánům; křesťanství vítězí nad pohanstvím; stěhování národů - Říše podléhá Germánům; Byzantinci; církev a Germáni; Irové a Skotové; církev a stát u Germánů.
dcformatextentiv, 839 s.
dclanguageger
dcpublisherBuchdruckerei und Verlags-Buchhandlung "Ztyria"
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczekřesťanství
dcsubjectczesvětové dějiny
dctitlegerWeltgeschichte. Drittter Band, Das Christenthum.-Die Völkerwanderung
dctitlealternativegerDas Christenthum
dctitlealternativegerDie Völkerwanderung
dctitlealternativeczeSvětové dějiny. 3. svazek, Křesťanství. Stěhování národů
dctitlealternativeczeKřesťanství
dctitlealternativeczeStěhování národů
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialGraz
dcdescriptionedition3., verbess. Aufl.
dcrightsopenaccessiv, 839 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR