SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Jar.
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorKepert
dccontributorauthorLinhart
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-23T16:26:41Z
dcdateavailable2021-04-23T16:26:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28031
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Ministerské pense ; Slovenské přednášky na právnické fakultě Karlovy university ; Uznání československé armády vládou francouzskou dne 16.prosince 1917 ; Půltisíciletí finanční prokuratury ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Nové návrhy a osnovy v posl. sněmovně ; Posluchačů práv stále ubývá ; Štatistika právnického štúdia na univerzitě Komenského v Bratislave ; Vojenské trestní právo na Karlově universitě ; Nač máme vlastně vysoké školy? ; Osnova zákona o obchodně hospodářských konsulentech ; Kdo bude učit národnímu hospodářství na středních školách? ; Nové daňové úhrady pre r. 1938 ; Nezaměstnanost v Československu ; Zasedání správní rady Mezinárodního úřadu práce v Praze ; Soutěž na práce pro rozhlas
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-3/#8
dcdescriptionpagination104-114
dcdescriptionpdfpagerange1-11