SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBerounský, Stanislav
dccontributorauthorHomolka, Jaroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-23T16:26:50Z
dcdateavailable2021-04-23T16:26:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28054
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Patnácté výročí prvého líčení u ústavního soudu ; Projednávání občanského zákoníka a procesních zákonů ; Kancléř Dr. Přemysl Šámal sedmdesátníkem ; Sedmdesátpět let prof. Horáčka ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z cizího zákonodárství ; Zajištění pohledávek stavebních živnostníků ; Zákon o právních poměrech ústavů léčebných ; Výsledky letošní mezinárodní konference práce ; Studium práv v Rumunsku ; Mezinárodní společnost pro právo trestní ; XIII. schůze Mezinárodní ústředny nositelů sociálního pojištění
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-2/#7
dcdescriptionpagination66-74
dcdescriptionpdfpagerange1-9