SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-23T16:27:00Z
dcdateavailable2021-04-23T16:27:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28068
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Druhý mezinárodní kongres srovnávací právní vědy ; Profesor Dr. František Vavřínek šedesátníkem ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z cizího zákonodárství ; Diskuse o významu římského práva na mezinárodním kongresu studentském ; O závaznosti hromadných smluv pracovních ; Association litteraire el artistique inlernationale ; Mezinárodní Unie rozhlasová ; XII.· kongres Confédération inlernationale des sociétés d'auleurs el compositeurs
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-1/#9
dcdescriptionpagination30-36
dcdescriptionpdfpagerange1-7