SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVaněk
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-23T17:01:36Z
dcdateavailable2021-04-23T17:01:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28099
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu ; Normativní ochranu názvu "hotel" ; Z cizího zákonodárství ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; In margine ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Osnova zákona o zbraních a střelivu ; Program XXIV. Mezinárodní konference práce ; Zaveďte obchodní akademie na místo právnických fakult! ; Přednáška prof. Le Balle-a na Kadově universitě ; Právnická jednota v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-6/#6
dcdescriptionpagination218-223
dcdescriptionpdfpagerange1-6