Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2067-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBulín, Hynek
dccontributorauthorKarpat, František
dcdateaccessioned2021-04-23T17:31:00Z
dcdateavailable2021-04-23T17:31:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28111
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Anschluss ; President N. S. a univ. prof. Dr. František Vážný sedmdesátníkem ; Sto let od narozeni Josefa Kalouska ; Boj o universitní autonomii s té i oné strany ; ln memoriam Oto Fischer ; Z celého světa právnického a hospodářského ; In margine ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Důležitá oprava ; Ministerský predseda Dr. Milan Hodža ; Lektorát maďarskej právniekej terminologie ; Studium práv v Lotyšsku
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-7/#8
dcdateembargoend2067-01-01
dcdescriptionpagination262-270
dcdescriptionpdfpagerange1-9