Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorStránecký, František
dcdateaccessioned2021-04-26T05:33:48Z
dcdateavailable2021-04-26T05:33:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28134
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Národnostní statut ; Generální inspektorát státní policie ; Nová vysoká škola? ; Úbytek německých právníků ; Mezinárodní sdružení pro finanční právo v Haagu ; Z bývalého Rakouska i Velkého Německa ; Návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství československého ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Hospodářské usměrňování bývalého Rakouska ; Prodloužení zemědělských příročí ; Debaty o aktuelních otázkách mezinárodního práva ; Problém medzinárodných mandátov ; Masarykova akademie práce
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-8/#7
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination296-306
dcdescriptionpdfpagerange1-11